День працівників прокуратури Республіки Молдови (29/01)

29 січня 1992 року в Молдові було прийнято Закон № 902-XII «Про прокуратуру», дату прийняття Закону та став офіційним Днем працівника прокуратури.

Стаття 1 цього Закону говорить, що «Відповідно до Конституції Генеральний прокурор та підпорядковані йому прокурори здійснюють нагляд за точним та одноманітним виконанням законів органами публічного управління, юридичними та фізичними особами та їх об'єднаннями». А також, що «Прокуратура захищає законність, права та свободи громадян, сприяє здійсненню правосуддя відповідно до закону».

Прокуратура Республіки Молдова уповноважена: — від імені Ілліча та у сфері суспільства забезпечувати виконання закону, захищати правопорядок, правничий та свободи громадян, у разі, коли порушення таких тягне застосування кримінальних санкций; - керувати кримінальним переслідуванням та здійснювати його; - представляти звинувачення у судових інстанціях; — брати участь відповідно до закону у розгляді цивільних справ (включаючи справи адміністративного судочинства) та справ про правопорушення, провадження у яких порушено Прокуратурою; — забезпечувати правову допомогу та міжнародне співробітництво у сфері своєї діяльності; - реалізувати кримінальну політику держави; - Забезпечувати ефективний захист свідків, потерпілих та інших учасників процесу; - У передбачених законом випадках пред'являти цивільні позови; - здійснювати контроль за дотриманням законів у місцях попереднього ув'язнення та пенітенціарних установах; - здійснювати контроль законності у Збройних Силах; - здійснювати контроль за виконанням судових рішень у кримінальних справах.

За довгі роки існування Прокуратура Республіки Молдова насправді доводить, що є одним із головних державних атрибутів у реалізації принципу верховенства закону та захисту основних прав і свобод громадян.

Тільки високий професіоналізм та зусилля, які докладаються працівниками прокуратури, що здійснюють нагляд за виконанням Конституції та законів держави, інших документів, що регулюють соціально-економічне життя країни, можуть звести до мінімуму рівень корупції та інших пороків суспільства.